Nurmijärven Ratsumestarit - Välitysehdot

-
Etusivulle

- Myyntilista
-
Yhteystiedot & kartta


Välitysehdot Suomessa myytävistä hevosista

Hevonen seisoo omistajan/myyjän/ sopimuskumppanin tallissa. Ratsumestarit Oy välittäjänä markkinoi hevosta ostajille. Omistajan/myyjän tehtävänä on esitellä hevonen asiakkaille. Ratsumestarit hoitaa hintaneuvottelun ostajan ja myyjän välillä ja tekee kauppaan tarvittavat asiakirjat. Myyjällä on kaupantekotilaisuudessa oltava hevosesta tarvittavat tunnistusasiakirjat.

Mikäli myyjä ei ole hevosen omistaja, on myyjällä oltava omistajalta valtakirja kauppakirjan ja omistajanvaihdosilmoituksen allekirjoittamiseen.

Omistajan on jo välityssopimusta harkittaessa kerrottava välittäjälle kaikki hevosen terveyteen tai muuhun käytökseen liittyvät (kutominen, imppaaminen, pystyyn hyppiminen ym.) poikkeavuudet ja mahdolliset aikaisemmat tutkimukset ja hoidot.

Ostaja maksaa hevosen koko kauppahinnan välittäjälle. Välittäjä vähentää kauppahinnasta välityspalkkion ja tilittää kauppasumman omistajalle.

Kun omistaja/myyjä tarjoaa Suomessa hevostaan välitettäväksi Ratsumestareille ja hevonen myydään, on välityspalkkio 10 % + alv 22% myyntihinnasta. Jos omistaja sopimuskauden aikana myy hevosen itse ja ostaja ei ole voinut saada tietoa hevosesta Ratsumestareiden kautta, omistaja on velvollinen maksamaan Ratsumestareille 2,5 % + alv 22% kulukorvauksena. Omistaja ei kuitenkaan saa pitää samanaikaisesti omaa myynti-ilmoitusta hevosesta.


Kun Ratsumestarit harkitsee tai ottaa hevosen myyntiin, aloituskulut myyjälle ovat seuraavat:

Käynti hevosen luona ja arviointi:   kilometrikorvaukset ja 50 euroa

Videointi ja kuvaus: 30 euroa

Kuvien ja videon editointi ja ilmoituksen laatiminen:  50 euroa

Nämä kulut veloitetaan myyjältä heti kulujen synnyttyä. Kaupan synnyttyä, välittäjä vähentää maksetut kulukorvauksesta välityspalkkiosta. Myös 2,5 %:n kulukorvaus sisältää jo maksetut korvaukset kuitenkin niin, että maksetuksi välittäjälle tulee joka tapauksessa aiheutuneet kulut. Tässä tapauksessa hevonen voi olla myyntihinnaltaan niin edullinen, että 2,5 % kauppahinnasta ei kata välittäjälle syntyneitä kuluja.

Myyjä voi sanoa välityssopimuksen irti, kuitenkin aikaisintaan 2 kk:n kuluttua sopimuksen alkamisesta. Irtisanomisaika on 2 viikkoa. Mikäli Ratsumestareilla on kaupankäynti kesken hevosesta, myyjä on velvollinen maksamaan sovitun välityspalkkion, vaikka sopimus olisi jo umpeutunut.

Jos myyjä myy sopimuskauden päätyttyä 3 kk aikana hevosen ostajalle, jolle Ratsumestarit Oy on jo tarjonnut hevosta, on myyjä velvollinen maksamaan sovitun välityspalkkion (10%) Ratsumestareille.

Ratsumestarit ilmoittaa myyjälle kaikkien hevosesta kiinnostuneiden henkilöiden nimet.

Mikäli myyjä välittäjästä johtumattomista seikoista riippuen (esim. hevosen terveydentila tai väärä hinnoittelu myyjän taholta välittäjän kehotuksesta huolimatta) ottaa hevosen pois myynnistä välittäjältä, on välittäjällä oikeus periä muut myyntityöstä aiheutuneet kulut myyjältä esim.

Kauppakirjojen laatiminen:              50 euroa

Muut käynnit hevosen luona: kilometrit ja 30 euroa/käynti

Samoin välittäjällä on yllä mainitusta syystä oikeus sanoa hevosen välityssopimus irti, jolloin aiheutuneet kulut korvataan välittäjälle kuten yllä mainittu.

Hevonen

Nimi:

Rotu:

Ikä:

Säkäkorkeus:

Koulutustaso:

Kisanäytöt:

Terveydentila:

Muuta huomioitavaa:

Omistaja

Nimi:

Osoite:

 

Olen lukenut sopimusehdot ja hyväksyn ne. (rasti ruutuun)

päivämäärä, omistajan nimi ja allekirjoitus

Välittäjä:

Ratsumestarit Oy                  ly 0616803-1

Karjatie 4 E

01820 Klaukkala

Pankki: Keski-Uudenmaan Osuuspankki, 530003-22096